Färg

”Hur färgsätter vanligt folk?”
Under åren 1994 – 97 genomförde arkitekt SAR Kerstin Berg och Lena Anderson tillsammans med SIFO en riksomspännande undersökning av svenska folkets förhållande till färg och färgsättning inomhus. Den kvalitativa delen av undersökningen fick 2 155 godkända svar. Hela projektet och dess resultat finns redovisat i Färgrapport F52, Skandinaviska Färginstitutet.

Före och efter – entréhall
Det finns inget objektivt helt rätt eller helt fel, när det gäller val av färg och dess intryck. Ljust och försiktigt eller mustigt och karaktärsskapande? Det är i mångt och mycket en smakfråga. Här ses samma entréhall i båda varianterna. Tydligt är dock att de vackra snickerierna framträder tydligare mot de fylligare färgerna.

ICA International Colour Authority, London
Under åren 1997 – 2006 har Lena Anderson medverkat i en internationell färgtrendpanel för interiört bruk, ICA International Colour Authority genom företaget ITBD i London. ITBD har numera lagt ner sin verksamhet, men var ett av det tidigaste, 1968, som sammanställde och sålde trendförutsägelser. Den sista  ICA-trenden förutsåg färger för 2009. Sex olika karaktärskategorier med 12 kulöler i varje.

Mix Interior, London
Genom Skandinaviska Färginstitutet blev Lena Anderson dess representant som deltagare i trendpanelarbetet 2008 för Mix Interior Spring/Summer 2010.
Trenderna redovisas i inspirerande och elegant pärm, som kan köpas hos Färginstitutet. (Länkar till www.ncscolour.se och www.globalcolor.co.uk)

Beckers Trendfärger och Färgkoncept
Under ett flertal år har Lena Anderson varit konsult i olika färgurvalsfrågor åt Beckers. Det har varit trendkollektioner som t.ex. Soul 2006, praktiska hjälpmedel för färgkombinationer som Färgsättningsguiden 1 och 2, pedagogiska färgkartor för konsumenter som Naturliga färger och Naturliga Accenter, färgurval av småprover i Beckers Färgväljare i handeln med mera.
(Länk till www.beckers.se)

Art Deco-färgsättning
För ett företag med mycket representation färgsattes en våning i ett 20-talshus i centrala Stockholm utifrån Beckers Art Deco-trendkarta. Nio av de tolv kulörerna användes för måleri av väggar. Kulörerna har sedan använts i klädslar, mattor och på andra detaljer.

Färgskolan
Skandinaviska Färgskolan erbjuder ett stort antal kurser i färg, färgsättning och ljus. Lena Anderson medverkar bl.a. i kurserna Färg i hem, Färg i Inredning och i vissa företagsanpassade kurser för bl.a. Kinnarps och Hermods.
(Länk till www.ncscolour.se)