Eniro

I en nyuppförd kontorsbyggnad med fem våningar inreddes öppna kontor med ca 450 arbetsplatser. Konferensavdelning och gemensamhetsutrymmen finns i bottenvåningen.

Temat inspirerades av Eniros logotype som erinrar om de tryckta katalogernas färger. Detta ledde till ”Regnbågen” och dess ursprung, ”Prismat”, som fått stå som modell för både färger och mönster.

Ansvarig inredningsarkitekt:
Lena Anderson genom Sweco FFNS