Nokia

För Nokia Svenska AB byggdes ett kontorshus i Kista med tre stora huskroppar sammanbundna av ljusgårdar. All personal, upp till 750 personer, skulle sitta helt öppet och kunna snabbt byta arbetsplats – byggnad och/eller våningsplan – för att ingå i ett nytt team eller projekt.

Det interna arbetsnamnet på kontorsprojektet blev ”Norrsken”, som också fick bli temat för all färgsättning och inredning.

Ansvarig arkitekt:
Lena Anderson genom Sweco FFNS