Atrium Design AB

Atrium Design vill bidra till effektivisering av verksamheter hos företag och organisationer som värderar sin personal genom att utforma miljöer som skapar ökad kommunikation och ökad trivsel.

Atrium Design AB ägs av Lena Anderson och är heltidsverksamt sedan 1998.
Genom ett samverkansavtal med Sweco Architects AB – Inredningsarkitektur kan projekt av varierande art, storlek och komplexitet utföras.

  1. Atrium Designs ledord:

Mänsklighet – Mångfald – Fantasi

De flesta människor uppskattar miljöer och produkter som är präglade av kreativ omtanke och personligt engagemang. Genom att lyssna till och känna in kundens/nyttjarens visioner, verksamhet och önskemål uppstår ofta en fruktbar plattform för det kreativa gestaltande arbetet i ett projekt.
Varje kund är unik och ska ha sin unika och helt egna lösning.

Som inredningsarkitekt befinner man sig ofta på ”slak lina”, det är först när interiören är helt klar som det färdiga resultatet kan bedömas. De flesta människor saknar förmåga att i förväg försöka visualisera och föreställa sig hur inredningen kommer att gestalta sig.
Färg, form, inredning och design väcker mycket känslor hos oss människor.
Alla har var och en sin smak och sin vilja. En arbetsplats eller en miljö med många individer kan inte inredas som t.ex. en privatbostad med enbart en eller ett fåtal personliga preferenser. Här måste man hitta en karaktär, ett uttryck som stödjer företagets/organisationens inriktning och verksamhet. Samtidigt ska de som arbetar i och använder lokalerna känna stimulans, delaktighet och – kanske till och med – stolthet över dessa.

Genom att arbeta med ett tema för inredningen och dess karaktär, kan man få en gemensam målbild för både kund/personal och arkitekt att fantisera kring.
Här kan det finnas sammanhållande, bärande idéer till projektets utformning. Rätt hanterat kan det uppstå ett slags logik till varför t.ex. olika färger, former, material, möbler osv. har valts. Denna metod har framgångsrikt använts i ett flertal olika kontorsprojekt.

Exempel på tema ”Havet” från Posten IT med inspirationsplansch, redovisning av material, färger och mönster samt två bilder från lokalerna i Sundbyberg.

”Havet” från Posten IT - Inspirationsplansch 1 ”Havet” från Posten IT - Inspirationsplansch 2 ”Havet” från Posten IT - Inspirationsplansch 3

Postens lokaler i Sundbyberg - 1 Postens lokaler i Sundbyberg - 2

Parallellt med inredning av offentliga miljöer arbetar Lena också med privata kunder, bostäder i villor, lägenheter och fritidshus. Från små uppdrag som att vara bollplank vid t ex möbelköp eller val av en kulör till att inreda och utrusta hela hem. Vanliga arbetsuppgifter är att rita kök, badrum och möbleringslayouter samt att föreslå material, färger, möbler, belysningsarmatur, mattor, textilier.

Under framförallt 80 – 90-talen genomförde Lena ett antal designprojekt av bygg- och inredningskomponenter som kakel, klinker, trägolvsmoduler, innerdörrar åt företag i Norden. Signifikant för projekten är individens möjligheter till egna val till uttryck och design, att tillhandahålla byggstenar eller moduler som går att kombinera och sätta samman på en mångfald olika vis.

Ett stort intresse och fascination i arbetet är FÄRG. Färg ger så många olika slags möjligheter till variation, stämning, karaktär att det för Lena Anderson är ett obligatoriskt och spännande verktyg i alla slags inrednings- och produktsammanhang. Med färg kan man verkligen göra skillnad!