Pharmacia

I två befintliga huskroppar omskapades interiörerna för ca 800 medarbetare till öppna kontor med tysta rum, mötesrum, hörsalar, VIP-matsalar, arkiv, företagshälsovård, mm. På rekordkort tid stod byggnaderna klara för inflyttning med helt nya arbetsplatsmöbler och delvis medflyttad inredning i slutna rum.

Temat blev på en medarbetares initiativ ”Tid och rum”, som associerar till företagets kunder, alla slags människor över hela världen i nutid. Detta gav idén att låta ena huset gå i blå toner, det andra i gröna. Gemensam nämnare var rött, livets och kärlekens färg.

Ansvarig inredningsarkitekt:
Lena Anderson genom Sweco FFNS