Svenskt Näringsliv

Kommunikationsavdelningens 40-tal medarbetare behövde komma närmare varandra för ökad snabbhet och information. Våningsplanets ca 600 m2 i organisationens hus byggdes om med ny layout för mötesrum och arbetszoner och fick nya ytskikt och färger samt arbetsmöbler.

Temat var ”Solen och månen” inspirerade av Svenskt Näringslivs identitetsfärger.

Ansvarig inredningsarkitekt:
Lena Anderson genom Sweco FFNS