Com Hem

Öppna och flexibla kontor i Stockholm och Göteborg för ca 70 respektive ca 50 personer i befintliga kontorshus. Flertalet arbetsplatser var s.k. teambord för grupp- och teamarbete. Några mötesrum tillägnades TV-mediets decennier från 50-talet och framåt. Fokus på TV-soffor som mötesplatser.

Temat blev ”Universum” med associationer till TV-sändningar och den lilla människans utsatthet.

Ansvarig inredningsarkitekt:
Lena Anderson genom Sweco FFNS