Know IT

På två våningsplan i en byggnad  från (förra) sekelskiftet i centrala Stockholm öppnades upp för flexibla arbetsplatser med en separat zon för möten och konferenser. Företaget arbetar med både mjuka och hårda IT-frågor och fick det dualistiska systemet som inspirationskälla.

Det ledde till temat ”Dygnet” med olika delar av lokalerna färgsatta efter dygnets olika delar. Know Its företagsfärg mörkröd blev den röda tråden genom hela dygnet.

Ansvarig inredningsarkitekt:
Lena Anderson genom Sweco FFNS