ABB Transformers

Ett öppet kontor i Ludvika för ca 200 personer i en ombyggd fabriks- och lagerlokal från 1930-talet. Kontoret är sammanbyggt med ett f.d. kontorsbyggnad som nu fungerar som kundcenter med konferensrum.? Två mötesrum har tillskrivits Dalarnas mest kända konstnärer, Carl Larsson och Anders Zorn.

Temat för projektet var ”Skogar, berg och vatten” som poängterar företagets läge och naturresurser som var viktiga, då det etablerades.

Ansvarig inredningsarkitekt:
Lena Anderson genom Sweco FFNS

Ansvarig arkitekt för ombyggnaden:
Archus Arkitekter, Västerås