Telia Handel

Det första av alla öppna och på olika sätt flexibla kontoret inreddes i en nyombyggd f.d. monteringshall. Med ett nytt arbetssätt omfattande teamarbete, minimerad personlig förvaring, generella arbetsplatser mm fick de ca 150 medarbetarna en omfamnande och annorlunda arbetsmiljö under temat ”Parken”.

Detta designkoncept kom att bli modell för ett stort antal andra kontorsprojekt. Telia Handel fick också lokaler i Göteborg, Malmö och Sundsvall enligt Parken-temat.

Ansvarig inredningsarkitekt:
Lena Anderson genom Sweco FFNS